1921 – 1930

“Erge” lijken

In 1922 wordt het kerkhof, na veel aandringen bij het gemeentebestuur, verbeterd. Er komen bredere paden en de ingang wordt verplaatst van het Noorderdiep naar de Kerkhoflaan. Ook het lijkenvervoer vanuit de ziekenhuizen in Assen en Groningen gebeurt in het vervolg per auto. Voor elke rit wordt per lid 10 tot 25 cent in rekening gebracht. In de jaren 1924/1925 vertrekken veel gezinnen naar Twente of Limburg, waardoor het ledental sterk verminderd.

Het grafdelven wordt door de gemeente overgenomen. De dragers willen meer geld voor de zogenoemde “erge lijken”. Dit zijn lijken, waar de ontbinding al is begonnen. Bij warme zomerdagen is op straat te ruiken waar een dode in huis ligt.

Dat de uitvoerder niet altijd direct de lonen aan het personeel uitbetaalt, staat ook in de notulen van 1925. Hij wordt verplicht om dit in ’t vervolg binnen 3 dagen na de begrafenis te doen. Zo nu en dan worden zeer armlastige mensen gratis ter aarde besteld, of voor minder dan de kostprijs. Dan hoeft bijvoorbeeld de huur van het wagenhuis niet betaald te worden en personeel wordt verzocht om 10% of meer loon in te leveren.

Het bestuur krijgt een klacht van het personeel dat men bij een sterfhuis waar ds. J. Louw de rouwdienst verrichtte, één uur te laat is vertrokken! De meeste begrafenissen vertrokken vanuit het sterfhuis. Met het uur van vertrek nam men het niet zo nauw, maar soms liep het de spuigaten uit, tot ergernis van de dragers die buiten stonden te wachten.

In 1929 worden voor het eerst vergoedingen toegekend aan de secretaris (ƒ 35,–) en de penningmeester (ƒ 40,– per jaar). Het lijkenvervoer vanuit Assen kost dan ƒ20,–. Ook gebeurt het in die tijd wel eens, doordat de lijkauto te snel rijdt, dat een lijk beschadigd aankomt. Dan wordt er wel een hartig woordje met de chauffeur gesproken.

Regelmatig beginnen de bestuursvergaderingen ’s middags om 14.00 of 16.00 uur en dan duren ze soms 5 tot 6 uur, omdat dan de kwitanties worden uitgeschreven. Doordat het naar draagkracht gaat, wordt er wel eens gediscussieerd. Een gezin kan bijvoorbeeld wel een kwartje meer betalen als een jongen die van school af is, inmiddels ook mee verdient. Of een gezin, dat veel tegenslag heeft gehad, mag dan één of twee kwartjes minder betalen.

1912 - 1920Terug naar Historie1931 - 1940