Lid worden

Als lid van onze uitvaartvereniging betaalt u jaarlijks contributie, welke door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid, op voorwaarde dat ouders/verzorgers betalend lid zijn van onze vereniging en zijn aangemeld. De inkomsten van de contributie kunnen door de vereniging worden aangewend om een deel van de kosten van de uitvaart te bekostigen.

De contributie per jaar bedraagt € 70,- per gezin.Ter verduidelijking, een alleenstaande ouder met kind betaald ook € 70,-. Voor alleenstaanden vanaf 18 jaar bedraagt de contributie € 35,- per jaar.  Dit wordt jaarlijks eind mei via automatisch incasso geïnd. De vergoeding in geval van overlijden bedraagt met ingang van 1 januari 2020 € 1250,- doch ten hoogste het bedrag van de nota. Bovenstaande vergoeding dekt niet de totale kosten van de uitvaart. Voor onze leden is er de mogelijkheid om bij diverse verzekeringsmaatschappijen w.o. Yarden uitvaartverzekering een aanvullende verzekering af te sluiten.

Er kan gebruik gemaakt worden van ons opbaarcentrum; dit kan voor € 60 per dag.

Wij verzoeken u inwonende kinderen vanaf hun 18e jaar te laten inschrijven als zelfstandige leden. Bij nalatigheid hiervan worden zij als niet-leden beschouwd. In geval van latere inschrijving wordt entreegeld geheven gelijk aan de contributie vanaf 18 jaar.

Wijzigingen doorgeven

Wijzigingen zoals verhuizing, huwelijk, echtscheiding, geboorte en afmelden graag doorgeven aan de ledenadministratie.