Samenwerkingsverband

Op zeer uiteenlopende gebieden werkt de uitvaartvereniging 2e Exloërmond samen met verschillende externe partijen. Dit uit praktische, functionele overwegingen.

Onze uitvaartvereniging is aangesloten bij de Drentse Bond van Uitvaartverenigingen. Hieronder vallen 52 uitvaartverenigingen.
Via de Drentse Bond is onze uitvaartvereniging aangesloten bij Nardus, de overkoepelende organisatie van samenwerkende uitvaartorganisaties.