Wat te doen bij overlijden

Direct na overlijden

 • Waarschuw een arts in verband met de verklaring van overlijden.
 • Neem contact op met de uitvaartverzorger van uw vereniging:
 • Bent u als lid van onze uitvaartvereniging aanvullend verzekerd bij Yarden – nu DELA – dan verzoeken wij u als volgt te handelen bij overlijden:
  1. U belt het gratis meldnummer van Uitvaartverzorging Stout: 0599-612482. Namens onze vereniging verzorgen zij de uitvaart, mét ledenvergoeding en vriendelijke verenigingstarieven.
  2. Wij nemen voor u contact op met DELA, de verzekeraar van uw aanvullende verzekering en regelen met DELA de financiële afwikkeling van de uitvaart.

   Lees voor meer informatie deze brief.

Kort na overlijden

 • Ga na of er een uitvaart- of levensverzekering is.
 • Ga na of er een testament en/of codicil is.
 • Controleer of er persoonlijke wensen zijn.
 • Verklaring van erfrecht laten opstellen met eventueel boedelvolmacht.
  Een verklaring van erfrecht is een officiële verklaring van een notaris waaruit  blijkt of er een testament is, wie de erfgenamen zijn en voor welk deel zij recht  hebben op de nalatenschap. Vaak wordt hierin ook opgenomen aan wie de  gezamenlijke erfgenamen volmacht hebben gegeven om de erfenis af te wikkelen. Een verklaring van erfrecht is nodig voor het deblokkeren van rekeningen of het  wijzigen van papieren die op naam van de overledene staan, maar ook voor het  innen van uitkeringen, verzekeringsgelden en restituties van belastingen ten  name van de overledene. Voor het opstellen van een verklaring van erfrecht maakt  u een afspraak bij de notaris. Ga voor informatie naar http://www.notaris.nl.
 • Banken op de hoogte stellen.
  Bankinstellingen worden niet door de burgerlijke stand op de hoogte gebracht van het overlijden. U moet bankinstellingen waar de overledene rekeningen, leningen of andere zaken had lopen, zelf schriftelijk op de hoogte stellen van het overlijden. Daarvoor heeft u de volgende gegevens nodig:

  • Gegevens van de overledene, akte van overlijden, rekeningnummer, lening, bank-/giropassen, creditcards, etc.
  • De verklaring van erfrecht trouwboekje of samenlevingscontract (indien van toepassing).
  • Schriftelijke toelichting om aan te geven wat de bedoeling is (vaak gebruiken  banken hiervoor hun eigen formulieren).
 • Werkgever en/of uitkeringsinstantie op de hoogte brengen.
  U moet werkgever(s) en/of uitkeringsinstantie(s) op de hoogte brengen van een  overlijden. Voor het wijzigen of opzeggen van het pensioen en uitkeringen is het voldoende om een kopie van de akte van overlijden op te sturen. Stuur een brief  mee waarin u uitlegt wat de bedoeling is, onder vermelding van naam en adres van  de overledene en eventueel het nummer waaronder de overledene staat  geregistreerd bij de betreffende instelling.
 • ANW (Algemene Nabestaanden Wet) aanvragen.
  De uitvaartverzorger krijgt via de gemeente een aanvraagformulier als hij  aangifte doet van een overlijden. Een uitkering van de ANW wordt vervolgens aangevraagd bij de vestiging van de Sociale Verzekeringsbank waaronder de woonplaats valt. Indien u geen recht heeft op een ANW uitkering kunt u eventueel  bij de gemeente een bijstandsuitkering aanvragen. Meer informatie is  verkrijgbaar bij de Sociale Verzekeringsbank, Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen, telefoon: 020-6565656, fax:020-6565000. U kunt ook terecht op internet: http://www.svb.nl.
 • Ziektekostenverzekeraar inlichten.
  Wanneer door het overlijden de polis(sen) gewijzigd moeten worden, moet u de  ziektekostenverzekeraar inlichten. De noodzakelijke gegevens kunt u vinden op de polis. Vergeet niet het polisnummer van de overledene of van u gezamenlijk te  vermelden.

Zaken die minder haast hebben

Onderstaande zaken moeten wel geregeld worden, maar hebben iets minder haast.

 • Check of er extra ondersteuning nodig is in de vorm van een aanvullende sociale uitkering.
 • Denk aan het regelen van zaken omtrent het huis, de kinderen en de huishouding.
 • Maak een inventarisatie van automatische overschrijvingen, creditcards en betaalcheques en zet deze eventueel stop.
 • Check wat de banksaldi waren bij overlijden, ook in verband met aangifte erfbelasting.
 • Informeer organisaties, instellingen en instanties waarmee de overledene contact had over het overlijden. Denk bijvoorbeeld aan zorgverzekeraar.