1971 – 1980

De aula

Begin jaren zeventig komt een opbaargelegenheid ter sprake. Aanvankelijk zou er met Valthermond worden samengewerkt, maar dit ketst al snel af, omdat men het over de plaats niet eens kan worden. Dan wordt er gevraagd naar het Groene Kruisgebouw, maar dat gaat ook niet door, mede omdat het gebouw zich er niet voor leent. Een geheel nieuw te bouwen aula, met bezoekers- en dienstverleningsruimte, is voor de vereniging niet betaalbaar. De kosten zijn op dat moment ƒ 60.000,–.

Van de gemeente Odoorn krijgt de vereniging nul op het rekest, na een subsidie aanvraag. De gemeente zag waarschijnlijk de bui hangen, want Tweede Exloërmond is de eerste uitvaartvereniging die dit doet. Als de subsidie wel zou worden verstrekt, zouden andere uitvaartverenigingen in de gemeente ook moeten worden betaald.

Bij een bespreking met het bestuur van de Nederlands Hervormde gemeente, wordt een overeenstemming bereikt. Zij stellen grond beschikbaar voor het symbolische bedrag van ƒ 1,–. De zaal en de keuken van het gebouw bij de kerk mogen worden gebruikt voor rouwdiensten en condoleantie.

Dan is het de beurt aan de leden. Zij worden met een lijst voor een bijdrage bezocht en dat levert ruim ƒ 15.000,– op.

Een jaar later, in 1974, is de opbaargelegenheid klaar. Dan wordt er ook een rijdende baar aangeschaft en het aantal dragers verminderd van 6 naar 4.

In 1975 wordt een administrateur benoemd, mevrouw J. Smalbil-Kuipers. Nieuwe statuten komen er in 1979.

Omdat het kerkhof is uitgebreid, komt er een tweede ingang bij, aan het Noorderdiep.

Opnieuw wordt er geklaagd over het tijdstip van vertrek naar het kerkhof. De dragers willen graag dat een rouwstoet op tijd vertrekt, zoals op de rouwkaart staat vermeld.

Bij de Baptisten en de Gereformeerde dominees, wordt dit volgens hen, bijna altijd veel later. De uitvoerder bespreekt dit met de betrokken predikanten.

Dat de besturen van een uitvaartvereniging een mannelijke aangelegenheid is, blijkt op een jaarvergadering van de Drentse Bond van uitvaartverenigingen in 1980, want mevrouw J. Smalbil-Kuipers uit 2e Exloërmond is de eerste vrouw die daar dan aanwezig is. Zij krijgt daarom van alle aanwezigen een applaus. Tegenwoordig zijn er meerdere vrouwen aanwezig.

1961 - 1970Terug naar Historie1981 - 1990