1991 – 2000

Vernieuwing

De begraafplaats wordt in 1991 uitgebreid met een urnenveldje, terwijl er bij de aula parkeerplaatsen worden aangelegd.

Er komt een nieuwe wet op de lijkbezorging. In ’t vervolg mag iemand ook in een stoffen omhulsel worden begraven. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wensen van verschillende buitenlandse geloofsgroepen. Ook wordt het verplicht om een geregistreerd, vuurvast steentje in de kist of in het omhulsel mee te geven.

Het afleggen wordt, bij overlijden in het ziekenhuis, niet meer door het ziekenhuispersoneel gedaan, maar moet in ’t vervolg door de uitvaartvereniging worden verzorgd.

In de ledenvergadering van 1992 geeft de voorzitter een overzicht van de laatste 10 jaar. Er zijn 317 mensen overleden, waarvan er 228 zijn begraven en 89 gecremeerd. De verhouding mannen en vrouwen is respectievelijk 192 en 125.

Het aantal leden bedraagt eind 1991: 1793, waarvan 586 gezinnen en 657 alleenstaanden. Het ledenbestand wordt in 1992 ingevoerd in de computer en dat is een hele verbetering. Ook gaat de vereniging in zee met de Onderlinge Begrafenis – crematie vereniging Meppel. (nu Nuva), voor extra verzekeringen. Veel leden hebben hier al gebruik van gemaakt.

Een jaar later wordt de aula intern verbouwd en komt er een nieuwe koeling, zodat de kistkoeling tot het verleden behoort. Er kunnen nu eventueel 4 personen tegelijk worden opgebaard.

De dragers krijgen, naast de klassieke uniformen, grijze kostuums voor de zomermaanden.

In 1996 worden de reglementen weer aangepast en vernieuwd. Grafdelven is nu ƒ 730,– per eenheid.

Bij de aula zijn alle jonge coniferen ‘onthoofd’. De dader(s) “liggen op het kerkhof”.

Een jaar later komen er nieuwe statuten, die via de Drentse bond tot stand zijn gekomen. Ook laat de vereniging een actuarieel rapport opmaken. Daaruit blijkt dat de vereniging financieel gezond is. De gemiddelde leeftijd van mannen is 46 en die van de vrouwelijke leden 50 jaar. Dat is volgens de actuaris laag in vergelijking met vele andere verenigingen.

De groenvoorziening en het onderhoud van de aula komt in handen van werkvoorzieningschap WICA.

De begraafplaats wordt in 1997 aanmerkelijk uitgebreid en verbeterd. De ingang aan de Kerkhoflaan kan nu weer worden gebruikt voor het hele kerkhof, omdat er door de kunstenaar Heike Suhre een soort poort is gemaakt.

Bij de aula komen nieuwe lantaarns.

1981 - 1990Terug naar HistorieTot besluit