1931 – 1940

Prettiger

De Gilde doet in 1933 een verzoek om aansluiting bij de begrafenisvereniging. Doordat zij maar ƒ 200,– meer in kas hebben, maar wel 150 leden, zou aansluiting voor de vereniging een onberekenbare strop zijn geweest. Dit verzoek wordt daarom afgewimpeld, tenzij de Gilde-leden bereid zijn een persoonlijke inleg te betalen. En daar zijn ze niet toe bereid.

In 1936 wordt de contributie voor de leden van Eerste Exloërmond en Exloërveen gelijkgesteld aan die van Tweede Exloërmond.

In 1937 bestaat de vereniging 25 jaar. Vier bestuursleden zitten dan al vanaf het begin in het bestuur. De secretaris heeft uitgerekend dat er 451 begrafenissen zijn geweest, zo’n 17 per jaar, waarvan 157 kinderen jonger dan 12 jaar en 294 volwassenen. 136 personen zijn ‘”Eerste klas” begraven en 315 “Tweede klas”. Het aantal leden bedraagt dan ongeveer 500.

In dat jaar is er een minimum aantal begrafenissen: slechts 10. Ook wordt in het vervolg aan de leden een kist met glaswerk verstrekt.

In 1939 wordt de eerste overledene vanuit het ziekenhuis in Emmen gehaald.

Bij de plaatselijke predikanten wordt er op aangedrongen om in ’t vervolg rekening te houden met het uur van vertrek. Vaak beginnen zij met de dienst, als het uur van vertrek al nabij is. Dit tot ergernis van het personeel.

In 1940 wordt besloten dat een personeelslid, dat de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, moet worden ontslagen. Ook wordt besloten om een alleenstaande vader of moeder, die in het gezin van een zoon of dochter wordt opgenomen, te beschouwen als gezinslid.

Dat alle ledenvergaderingen niet even aangenaam verlopen, is ook in de notulen van dat jaar te lezen, want de voorzitter hoopt dat deze vergadering prettiger verloopt dan de vorige ledenvergadering.

1921 - 1930Terug naar Historie1941 - 1950